[lms] ipt_condition - problem

node node w satfilm.net.pl
Sob, 9 Cze 2007, 08:59:08 CEST


walcze z tematem od 2tygodni, tez musialem zrobic powiadomienia bez proxy
to moj przyklad zrobiony na szybko, licze na wytkniecie bledow, podanie 
pomyslow jak to usprawnic lub przebudowac

---------------------------
instancja daemona:

nazwa: messages
modul: ........./parser
crontab: */1 * * * *
priorytet: 5
---------------------------
edycja opcji:

command:
chmod 700 /etc/init.d/LMS.messages; /etc/init.d/LMS.messages

file:
/etc/init.d/LMS.messages

script:
{if (fileexists("/etc/init.d/LMS.messages"))
deletefile("/etc/init.d/LMS.messages");
/if;}
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -m multiport --dport 
80,443,3128,8080 -j MESSAGES >/dev/null 2>&1
iptables -t nat -F MESSAGES >/dev/null 2>&1
iptables -t nat -X MESSAGES >/dev/null 2>&1
iptables -t nat -N MESSAGES

{if (number(NODES))
    for (i=0; i<number(NODES); i++)
        if (number(NODES[i].warning))
           }iptables -t nat -A MESSAGES -s {NODES[i].ip} -p 
tcp -m multiport --dport 80,443,3128,8080 -j REDIRECT --to-port 8002\n{
        /if;
   /for;
/if}\\n
iptables -t nat -A MESSAGES -j RETURN
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m multiport --dport 
80,443,3128,8080 -j MESSAGES\n
----------------------

virtual host apache'a na porcie 8002

Listen 8002
NameVirtualHost *:8002
<VirtualHost *:8002>
  ServerAdmin webmaster w bleble.org
  DocumentRoot /var/www/boards/message
  ServerName info.bleble.org
  rewriteengine on
  rewritecond /var/www/boards/message%{REQUEST_FILENAME}    !-d
  rewritecond /var/www/boards/message%{REQUEST_FILENAME}    !-f
  rewritecond /var/www/boards/message%{REQUEST_FILENAME}    !-l
  rewriterule ^(.+)    /var/www/boards/message/index.php
</VirtualHost>

--------------------------
mala zmiana index.php

--- index.php  2007-05-09 10:36:59.000000000 +0200
+++ index.php-new    2007-06-07 20:10:52.000000000 +0200
@@ -165,6 +165,7 @@
 if (isset($_GET['readed']))
 {
    $DB->Execute('UPDATE nodes SET warning = 0 WHERE id = ?', 
array($nodeid));
+    shell_exec("sudo /var/lms/bin/lmsd -h localhost -d lms -u lms -p 
mojehaslo -H host -q -f -i messages");
    header('Location: '.$_GET['oldurl']);
 }
 else


--------------------------
sudo dla apache'a
apache ALL = NOPASSWD: /var/lms/bin/lmsd


_______________________________________________
lms mailing list
lms w lists.lms.org.pl
http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms

Więcej informacji o liście dyskusyjnej lms