[lms] JPK_FA - pole P_11A wartość brutto

loleo2 lole11 w o2.pl
Wto, 26 Gru 2017, 02:24:15 CET


W dniu 19 grudnia 2017 16:42 użytkownik Tomasz Chiliński <
tomasz.chilinski w chilan.com> napisał:

> W dniu 19.12.2017 16:29, loleo2 napisał(a):
>
>> W dniu 18 grudnia 2017 21:43 użytkownik Tomasz Chiliński
>> <tomasz.chilinski w chilan.com> napisał:
>>
>> W dniu 18.12.2017 21:16, loleo2 napisał(a):
>>>
>>> Mam fakturę za 35 zł.
>>>> W JPK_VAT mam:
>>>>
>>>> -<SprzedazWiersz typ="G">
>>>>
>>>> <LpSprzedazy>27</LpSprzedazy>
>>>>
>>>> <NrKontrahenta>brak</NrKontrahenta>
>>>>
>>>> <NazwaKontrahenta>NAzwa klienta</NazwaKontrahenta>
>>>>
>>>> <AdresKontrahenta>Adres klienta</AdresKontrahenta>
>>>>
>>>> <DowodSprzedazy>nr faktury</DowodSprzedazy>
>>>>
>>>> <DataWystawienia>2017-08-01</DataWystawienia>
>>>>
>>>> <K_19>28.46</K_19>
>>>>
>>>> <K_20>6.54</K_20>
>>>>
>>>> </SprzedazWiersz>
>>>>
>>>> JPK_FA
>>>>
>>>> -<Faktura typ="G">
>>>>
>>>> <P_1>2017-08-01</P_1>
>>>>
>>>> <P_2A>nr faktury</P_2A>
>>>>
>>>> <P_3A>Nazwa klineta</P_3A>
>>>>
>>>> <P_3B>Adres klienta</P_3B>
>>>>
>>>> <P_3C>Nazwa Firmy</P_3C>
>>>>
>>>> <P_3D>Adres</P_3D>
>>>>
>>>> <P_4B>Numer Nip</P_4B>
>>>>
>>>> <P_5B>brak</P_5B>
>>>>
>>>> <P_13_1>28.46</P_13_1>
>>>>
>>>> <P_14_1>6.54</P_14_1>
>>>>
>>>> <P_15>35.00</P_15>
>>>>
>>>> <P_16>false</P_16>
>>>>
>>>> <P_17>false</P_17>
>>>>
>>>> <P_18>false</P_18>
>>>>
>>>> <P_19>false</P_19>
>>>>
>>>> <P_20>false</P_20>
>>>>
>>>> <P_21>false</P_21>
>>>>
>>>> <P_23>false</P_23>
>>>>
>>>> <P_106E_2>false</P_106E_2>
>>>>
>>>> <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
>>>>
>>>> </Faktura>
>>>>
>>>> -<FakturaWiersz typ="G">
>>>>
>>>> <P_2B>Nr faktury</P_2B>
>>>>
>>>> <P_7>Opis pozycji faktury.</P_7>
>>>>
>>>> <P_8A>szt.</P_8A>
>>>>
>>>> <P_8B>1.00</P_8B>
>>>>
>>>> <P_9A>28.46</P_9A>
>>>>
>>>> <P_11>28.46</P_11>
>>>>
>>>> <P_12>23</P_12>
>>>>
>>>> </FakturaWiersz>
>>>>
>>>> W dokumentacji
>>>> P_9A - Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
>>>> jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
>>>> art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2
>>>> i
>>>> P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku
>>>> określonego w
>>>> art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
>>>>
>>>> P_9B - W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z
>>>> kwotą
>>>> podatku (cena jednostkowa brutto)
>>>> P11 - Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
>>>> objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży
>>>> netto).
>>>> Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
>>>> ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3
>>>> przyjmuje
>>>> wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust.
>>>> 5
>>>> pkt 3 ustawy
>>>> P11A - W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy,
>>>> wartość
>>>> sprzedaży brutto
>>>>
>>>> Skoro LMS liczy wartości do brutto to pola P_9B i P_11A pola
>>>> powinny
>>>> być usupełnione
>>>>
>>>> W podanym przypadku netto + vat = brutto - 28,46 + 6,54 = 35 ale
>>>> licząc 28,46 * 1,23 = 35,0058 czyli 35,01. Skąd mamy netto
>>>> 28,46?
>>>> Wylicozne z ceny brutto zgodnie ze wzorem z ustawy KP =
>>>> WB*SP/100+SP -
>>>> KP -kwota podatku, WB - wartość brutto , SP- stawka podatku
>>>> czyli KP = 35*23/100+23 - czyli to jest 6,5447 czyli wcześniej
>>>> wspomniane 6,54 a na koniec brutto - vat = netto czyli 28,46.
>>>>
>>>> Mam nadzieję że teraz jest jasno?
>>>>
>>>
>>> Dzięki za wyczerpujący przykład.
>>> Mam nadzieję, że commit rozwiązuje problem ostatecznie:
>>>
>>> https://github.com/lmsgit/lms/commit/0291c2581b21fbf030f6e4d
>> f032683fd1f731c30
>>
>>> [1]
>>> ?
>>>
>>
>> Panie Tomaszu trochę za szybko. Pola P_9A i P_11 nie są polami
>> opcjonalnymi dla tego przypadku, a więc nie należało ich usuwać.
>> Pisałem "Skoro LMS liczy wartości do brutto to pola P_9B i P_11A
>> pola powinnybyć usupełnione".
>>
>
> Na podstawie XSD i zdefiniowanych tam reguł poprawności wywnioskowałem,
> że pola P_9A i P_11 są polami opcjonalnymi. Fragment XSD to sugerujący:
>                             <xsd:element
> name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
>
> <xsd:annotation>
>
> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku
> (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art.
> 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3
> przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5
> pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
>
> </xsd:annotation>
>                             </xsd:element>
>                             <xsd:element
> name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
>
> <xsd:annotation>
>
> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
> objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole
> opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy
> przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz
> dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
> ustawy.</xsd:documentation>
>
> </xsd:annotation>
>                             </xsd:element>
>
> Ale możliwe, że chodzi o opcjonalność w przypadku stosowania tych
> "pokręconych" art. ustawy.
>
> PS. Kiedy w ogólnodostępnej wersji LMS bedzie wersja 3 dla JPK?
>>>
>>> W dniu 18 grudnia 2017 14:36 użytkownik Tomasz Chiliński
>>> <tomasz.chilinski w chilan.com> napisał:
>>>
>>> W dniu 18.12.2017 01:26, loleo2 napisał(a):
>>>
>>> W pliku JPK_FA przesyłane są pola P_9A, P_11 i P_12.
>>> Czy z uwagi na to że LMS oblicza cenę netto i wartość podatku
>>> vat
>>> od ceny brutto to czy nie powinien do eksportu dołączać pola
>>> P_11A
>>> opisnego w dokumentacji "W przypadku zastosowania art. 106e ust.7
>>> i 8
>>> ustawy, wartość sprzedaży brutto"?
>>>
>>> Aktualnie porównując wartość brutto wyliczozną z netto i
>>> stawki
>>> VAT z danymi z JPK_VAT dochodzi czasami do rozbieżności.
>>>
>>> Poproszę o podanie konkretnego przykładu w którym występuje
>>> rozbieżność danych
>>> między JPK-FA i JPK-VAT - będzie można szybciej zdiagnozować
>>> przyczynę.
>>>
>>> --
>>> Pozdrawiam
>>> Tomasz Chiliński, Chilan
>>> opiekun projektu LMS - http://lms.org.pl
>>> kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - http://lms-plus.org
>>> _______________________________________________
>>> lms mailing list
>>> lms w lists.lms.org.pl
>>> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms [2] [1]
>>>
>>
>> Links:
>> ------
>> [1] http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms [2]
>> _______________________________________________
>> lms mailing list
>> lms w lists.lms.org.pl
>> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms [2]
>>
>> --
>> Pozdrawiam
>> Tomasz Chiliński, Chilan
>> opiekun projektu LMS - http://lms.org.pl
>> kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - http://lms-plus.org
>> _______________________________________________
>> lms mailing list
>> lms w lists.lms.org.pl
>> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms [2]
>>
>>
>>
>> Links:
>> ------
>> [1]
>> https://github.com/lmsgit/lms/commit/0291c2581b21fbf030f6e4d
>> f032683fd1f731c30
>> [2] http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
>> _______________________________________________
>> lms mailing list
>> lms w lists.lms.org.pl
>> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
>>
>
> --
> Pozdrawiam
> Tomasz Chiliński, Chilan
> opiekun projektu LMS - http://lms.org.pl
> kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - http://lms-plus.org
> _______________________________________________
> lms mailing list
> lms w lists.lms.org.pl
> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
>Czy ktoś już próbował zaczytać pliki generowane z LMS?
Moje dotychczasowe sugestie wynikały z informacji uzyskanych od produenta
oprogramowania księgowego, która jest w trakcie tworzenia importu formatu
jpk_vat / jpk_fa.

Panie Tomaszu, czy i kiedy planuje Pan usdostępnić do wersji publicznej LMS
eksport jpk_fa / jpk_vat w wersji 3?
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20171226/3d0b2b46/attachment.html>


Więcej informacji o liście lms