<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div align="center"><font size="+1" face="Arial,sans-serif"
        color="#33ccff"><b><span style="font-size: 12pt;">Nieśmiało
            przypominamy iż rozpoczął się okres rozliczeń. Dlatego
            prosimy o przekazanie </span></b><b><span style="font-size:
            12pt;"><span class="style6"><font size="+2" color="#ff0000">1%</font>
            </span> podatku dla Wiktorii, </span></b></font><font
        color="#33ccff"><br>
      </font> </div>
    <font color="#33ccff"> </font>
    <div class="moz-forward-container"><font color="#33ccff"> </font>
      <div class="moz-forward-container"><font color="#33ccff"> </font>
        <div class="moz-forward-container"><font color="#33ccff"> </font>
          <div class="moz-forward-container"><font color="#33ccff"> </font>
            <div class="moz-forward-container"><font size="+1"
                face="Arial,sans-serif" color="#33ccff"><b><span
                    style="font-size: 12pt;"></span></b></font><font
                color="#33ccff"> </font>
              <div class="moz-forward-container"><font color="#33ccff">
                </font>
                <div align="center"><font size="+1"
                    face="Arial,sans-serif" color="#33ccff"><b><span
                        style="font-size: 12pt;"> każda Wasza złotówka
                        pozwala utrzymać ciągłość r<span
                          class="text_exposed_show">ehabilitacji, która
                          jest jej niezbędna.</span></span></b></font> <font
                    color="#cc66cc"> </font></div>
                <div class="moz-forward-container">
                  <div class="moz-forward-container">
                    <div class="moz-forward-container">
                      <div class="moz-forward-container"> <font
                          color="#cc66cc"> </font>
                        <div class="moz-forward-container"><font
                            color="#cc66cc"><span class="style6"></span>
                          </font>
                          <div class="moz-forward-container"><font
                              color="#cc66cc"> </font>
                            <div class="moz-forward-container"><font
                                color="#cc66cc"> </font>
                              <div class="moz-forward-container"><font
                                  color="#cc66cc"> </font>
                                <div class="moz-forward-container"><font
                                    color="#cc66cc"> </font>
                                  <div class="moz-forward-container"><font
                                      color="#cc66cc"> </font>
                                    <div style="text-align: center;"><font
                                        color="#cc66cc"> </font>
                                      <p style="text-align: center;"><span
                                          style="font-size: 12pt;">Jeżeli
                                          zdecydujecie się wesprzeć
                                          Wiktorię zapraszamy na stronę
                                          gdzie znajduje się<strong>
                                            formularz do rozliczenia z
                                            danymi Wiktorii</strong>.</span><br>
                                        <span style="font-size: 12pt;">
                                        </span><span style="font-size:
                                          12pt;"><a
                                            href="http://dzieciom.pl/podopieczni/11666"
                                            target="_blank"
                                            moz-do-not-send="true">http://dzieciom.pl/podopieczni/11666</a><br>
                                          <br>
                                        </span> <a
href="https://www.pitax.pl/rozlicz/?krs=0000037904&cel=11666%20Chenczke%20Wiktoria%20Dominika"
                                          moz-do-not-send="true">https://www.pitax.pl/rozlicz/?krs=0000037904&cel=11666%20Chenczke%20Wiktoria%20Dominika</a><br>
                                      </p>
                                      <p class="style8" style="color:
                                        rgb(102, 102, 102); font-family:
Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif;" align="center"> </p>
                                      <center></center>
                                      <a
                                        href="http://www.wiktoriachenczke.pl/"
                                        moz-do-not-send="true"> </a>
                                      <p class="style8" style="color:
                                        rgb(102, 102, 102); font-family:
Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif;" align="center"> </p>
                                      <center><a
                                          href="http://www.wiktoriachenczke.pl/"
                                          moz-do-not-send="true"> </a>
                                        <center></center>
                                        <table cellspacing="0"
                                          cellpadding="0" border="0"
                                          bgcolor="#FFFFFF">
                                          <tbody>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/8-1.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="130"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/9-2.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="130"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/10-3.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="130"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/11-4.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="130"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/12-5.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="130"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/14-7.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="110"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/15-8.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="110"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/16-9.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="110"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/17-10.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="110"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/18-11.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="110"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/20-13.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="111"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/21-14.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="111"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/22-15.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="111"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/23-16.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="111"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/24-17.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="111"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/26-19.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="140"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/27-20.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="140"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/28-21.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="140"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/29-22.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="140"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/30-23.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="140"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/32-25.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="136"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/33-26.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="136"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/34-27.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="136"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/35-28.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="136"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/36-29.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="136"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="102"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/38-31.jpg"
                                                  alt="" width="102"
                                                  height="153"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/39-32.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="153"></td>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/40-33.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="153"></td>
                                              <td width="105"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/41-34.jpg"
                                                  alt="" width="105"
                                                  height="153"></td>
                                              <td width="110"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str1/42-35.jpg"
                                                  alt="" width="110"
                                                  height="153"></td>
                                            </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>
                                        <table cellspacing="0"
                                          cellpadding="0" border="0"
                                          bgcolor="#FFFFFF">
                                          <tbody>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/8-1.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="100"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
                                                  src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/9-2.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="100"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/10-3.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="100"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/11-4.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="100"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/12-5.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="100"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/14-7.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="104"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/15-8.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="104"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/16-9.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="104"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/17-10.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="104"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/18-11.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="104"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/20-13.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="108"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/21-14.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="108"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/22-15.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="108"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/23-16.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="108"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/24-17.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="108"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/26-19.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/27-20.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/28-21.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/29-22.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/30-23.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="113"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/32-25.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/33-26.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/34-27.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/35-28.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="113"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/36-29.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="113"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/38-31.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="97"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/39-32.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="97"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/40-33.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="97"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/41-34.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="97"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/42-35.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="97"></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                              <td width="108"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/44-37.jpg"
                                                  alt="" width="108"
                                                  height="115"></td>
                                              <td width="132"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/45-38.jpg"
                                                  alt="" width="132"
                                                  height="115"></td>
                                              <td width="104"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/46-39.jpg"
                                                  alt="" width="104"
                                                  height="115"></td>
                                              <td width="94"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/47-40.jpg"
                                                  alt="" width="94"
                                                  height="115"></td>
                                              <td width="92"
                                                valign="top"><img
src="http://www.wiktoriachenczke.pl/1procent2018/apel2018_str2b/48-41.jpg"
                                                  alt="" width="92"
                                                  height="115"></td>
                                            </tr>
                                          </tbody>
                                        </table>
                                      </center>
                                      <a
                                        href="http://www.wiktoriachenczke.pl/">
                                      </a> </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                            <div align="center"><font color="#009900"><span
                                  style="font-size: x-large;"><small>Więcej
                                    informacji na stronie</small> </span><big><b><a
                                      href="http://wiktoriachenczke.pl/"><span
                                        style="font-size: x-large;"></span></a><a
                                      class="moz-txt-link-freetext"
                                      href="http://wiktoriachenczke.pl/">http://wiktoriachenczke.pl/</a></b></big></font><br>
                            </div>
                            <div align="center"><br>
                              <i>Przepraszam, jeśli ta wiadomość Państwa
                                nie interesuję, i dziękuję za poświęcony
                                czas.</i><br>
                            </div>
                            <i>                                        
                                  <br>
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                              Rodzice
                              Wiktorii</i><br>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>