[lms-dev] [lms-commits] CVS update of lms/lib/upgradedb (mysql.2009103000.php)

maniac w sistbg.net maniac w sistbg.net
Wto, 10 Lis 2009, 00:17:57 CET


InnoDB jest bezpieczniejsze dla danych niż MyISAM. Jest natomiast  
wolniejsze. IMHO, wole bezpieczniej i wolniej niż szybko i z duszą na  
ramieniu. :)

Dodatkowy plus byłby taki, że można zagwarantować spójność danych  
przez zastosowanie kluczy obcych i takie rozwiązanie byłoby  
symetryczne po stronie postgresa i mysql.

Cytowanie daro <daro w webvisor.pl>:

> Czy zatem można wrzucić zmianę  jak poniżej do mysql.2009111000.php ?
>
> Dariusz Kowalczyk
>
> $DB->Execute("ALTER TABLE aliasassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE aliases engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE assignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cash engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cashimport engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cashreglog engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cashregs engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cashrights engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE cashsources engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE countries engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE customerassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE customercontacts engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE customergroups engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE customers engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE customersview engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE daemonconfig engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE daemoninstances engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE dbinfo engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE debitnotecontents engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE divisions engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE docrights engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE documentcontents engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE documents engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE domains engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE eventassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE events engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE ewx_pt_config engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE ewx_stm_channels engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE ewx_stm_nodes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE excludedgroups engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE hosts engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE imessengers engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE invoicecontents engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE liabilities engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE messageitems engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE messages engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nas engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nastypes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE netdevices engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE netlinks engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE networks engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nodeassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nodegroupassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nodegroups engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE nodes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE numberplanassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE numberplans engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE passwd engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE payments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE receiptcontents engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE records engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rtattachments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rtmessages engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rtnotes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rtqueues engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rtrights engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE rttickets engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE sessions engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE states engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE stats engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE supermasters engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE tariffs engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE taxes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE uiconfig engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE up_customers engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE up_help engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE up_info_changes engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE up_rights engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE up_rights_assignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE users engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE voipaccounts engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE zipcodes engine=innodb");
>
> _______________________________________________
> lms-dev mailing list
> lms-dev w lists.lms.org.pl
> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms-dev
>


Więcej informacji o liście lms-dev