[lms-dev] [lms-commits] CVS update of lms/lib/upgradedb (mysql.2009103000.php)

A.L.E.C alec w alec.pl
Wto, 10 Lis 2009, 08:26:48 CET


daro wrote:
> Czy zatem można wrzucić zmianę  jak poniżej do mysql.2009111000.php ?
> 
> Dariusz Kowalczyk
> 
> $DB->Execute("ALTER TABLE aliasassignments engine=innodb");
> $DB->Execute("ALTER TABLE aliases engine=innodb");

Klasa $DB zawiera funkcję zwracającą listę tabel, więc wystarczy prosta 
pętla, ale tak też może być.

-- 
Aleksander 'A.L.E.C' Machniak http://alec.pl gg:2275252
LAN Management System Developer http://lms.org.pl
Roundcube Webmail Project Developer http://roundcube.net

Więcej informacji o liście lms-dev