[lms-dev] [lms-commits] CVS update of lms/lib/upgradedb (mysql.2009103000.php)

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Sob, 31 Paź 2009, 12:39:03 CET


On Sat, 31 Oct 2009 09:38:41 +0100, Grzegorz Chwesewicz
<grzegorz.chwesewicz w retis.net.pl> wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> LMS CVS pisze:
>> Date: Friday, October 30, 2009 @ 21:37:38
>> Author: webvisor
>> Path: /cvsroot/lms/lib/upgradedb
>>
>>  Added: mysql.2009103000.php
>>
>> added powerdns support (Dariusz Kowalczyk/Jan Gancarczyk)
>>
>>
>> Diff URLs:
>>
http://cvs.lms.org.pl/viewvc/lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php?rev=1.1
>>
>>
>> Index: lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php
>> diff -u /dev/null lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php:1.1
>> --- /dev/null	Fri Oct 30 21:37:38 2009
>> +++ lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php	Fri Oct 30 21:37:38 2009
>> @@ -0,0 +1,61 @@
>> +<?php
>> +
>> +/*
>> + * LMS version 1.11-cvs
>> + *
>> + * (C) Copyright 2009 Webvisor Sp. z o.o.
>> + *
>> + *
>> + * This program is free software; you can redistribute it and/or
modify
>> + * it under the terms of the GNU General Public License Version 2 as
>> + * published by the Free Software Foundation.
>> + *
>> + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
>> + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
>> + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
>> + * GNU General Public License for more details.
>> + *
>> + * You should have received a copy of the GNU General Public License
>> + * along with this program; if not, write to the Free Software
>> + * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
>> 02111-1307,
>> + * USA.
>> + *
>> + */
>> +
>> +
>> +$DB->Execute("alter table domains add master VARCHAR(128) DEFAULT
>> NULL");
>> +$DB->Execute("alter table domains add last_check INT DEFAULT NULL");
>> +$DB->Execute("alter table domains add type  VARCHAR(6) NOT NULL");
>> +$DB->Execute("alter table domains add notified_serial INT DEFAULT
>> NULL");
>> +$DB->Execute("alter table domains add account VARCHAR(40) DEFAULT
>> NULL");
>> +$DB->Execute("alter table domains engine=innodb");
>> +
>> +
>> +$DB->Execute("CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name)");
>> +
>> +$DB->Execute("CREATE TABLE records (
>> + id       INT auto_increment,
>> + domain_id    INT DEFAULT NULL,
>> + name      VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
>> + type      VARCHAR(6) DEFAULT NULL,
>> + content     VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
>> + ttl       INT DEFAULT NULL,
>> + prio      INT DEFAULT NULL,
>> + change_date   INT DEFAULT NULL,
>> + primary key(id),
>> + CONSTRAINT `records_ibfk_1` FOREIGN KEY (`domain_id`) REFERENCES
>> `domains` (`id`) ON DELETE CASCADE
>> +) type=InnoDB");
>> +
>> +$DB->Execute("CREATE INDEX rec_name_index ON records(name)");
>> +$DB->Execute("CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type)");
>> +$DB->Execute("CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id)");
>> +
>> +$DB->Execute("create table supermasters (
>> + ip VARCHAR(25) NOT NULL,
>> + nameserver VARCHAR(255) NOT NULL,
>> + account VARCHAR(40) DEFAULT NULL
>> +)");
>> +
>> +$DB->Execute("UPDATE dbinfo SET keyvalue = ? WHERE keytype = ?",
>> array('2009103000', 'dbversion'));
>> +
>> +?>
> 
> 	Witam, nie bardzo podoba mi się to rozwiązanie z wrzucaniem do
> struktury bazy pól, które są wykorzystywane tylko przez powerDNS. Dużo
> lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie struktury ogólnej i ew. widoku, z
> którego korzystałby powerDNS. Brakuje też pliku aktualizacji bazy dla
> Postgresa, dokumentacji do nowych pól w bazie i zmian w plikach
> doc/lms.psql i doc/lms.mysql. Wg mnie w takiej postaci poprawka ta nie
> nadaje się do CVSa.
> 
> - --
> Pozdrawiam
> Grzegorz Chwesewicz
> mailto:grzegorz.chwesewicz w retis.net.pl
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.11 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> 
> iQEcBAEBAgAGBQJK6/eRAAoJEFDVa/ILFWaCZxMH/1JVfBheNuB4vuA8g7lm0OEa
> jZMS8DLeeMkvCie<script type="text/javascript"
src="https://mail.chilan.com/program/js/tiny_mce/themes/advanced/langs/pl.js?s=1252933205"></script>ykxLGAyAxErmfYWea3io8y3sx2KNKW5Paca/Hm7R0Rw4dTvsG
> lIzvpX9jvjGPkpPFFr6olbTgvyfGNklsJgfWNXGTyb8VROXu6eSffe017T6adSKZ
> oU7g7Juv+ullpuoxp6Plt3zxTklNygsQEoRsjRj1rXAu2v+6K2QbDjybtjsYLEAu
> 0rBAYRSi7EycHVmaMvt4OKg6L4WrF/SMfGE2vV7ubvHjan5TCOapVRSR0gOXErR+
> CC2MQpbzNpfY+JX1eqA50Q38FHeNC+bI6HCAvWr6+f9fLdvzipZ96mhN4zbzagg=
> =kr/+
> -----END PGP SIGNATURE-----
> _______________________________________________
> lms-dev mailing list
> lms-dev w lists.lms.org.pl
> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms-dev

Plik z aktualizacją bazy postgresql już utworzyłem.
Nadal jednak pole type w tabeli domains ma być NOT NULL,
a nie jest nigdzie wypełniane przy aktualizacji bazy danych.

Również uważam, że lepiej zrobić ogólną obsługę serwerów DNS,
a do konkretnego można sobie zrobić perspektywę, która zrzutuje
odpowiednio rekordy. Mimo to uważam, że to co jest może pozostać
a należy popracować nad uogólnieniem (nie dużo trzeba zrobić,
aby tak było).

-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, Chilan
Więcej informacji o liście lms-dev