[lms-dev] [lms-commits] CVS update of lms/lib/upgradedb (mysql.2009103000.php)

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Sob, 31 Paź 2009, 13:22:16 CET


> Plik z aktualizacją bazy postgresql już utworzyłem.
> Nadal jednak pole type w tabeli domains ma być NOT NULL,
> a nie jest nigdzie wypełniane przy aktualizacji bazy danych.

> Również uważam, że lepiej zrobić ogólną obsługę serwerów DNS,
> a do konkretnego można sobie zrobić perspektywę, która zrzutuje
> odpowiednio rekordy. Mimo to uważam, że to co jest może pozostać
> a należy popracować nad uogólnieniem (nie dużo trzeba zrobić,
> aby tak było).

Jak widać poniżej brakuje jeszcze definicji funkcji FIELD...

Wystąpiły błędy w obsłudze bazy danych!
Zapytanie: select *, FIELD(type,'TXT','MX','NS','SOA') AS ord from records
where domain_id=34 ORDER by ord desc
Błąd: ERROR: function field(character varying, unknown, unknown, unknown,
unknown) does not exist LINE 1: select *, FIELD(type,'TXT','MX','NS','SOA')
AS ord from rec... ^ HINT: No function matches the given name and argument
types. You might need to add explicit type casts.

-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, ChilanWięcej informacji o liście lms-dev