[lms-dev] [lms-commits] CVS update of lms/lib/upgradedb (mysql.2009103000.php)

Dariusz Kowalczyk - Webvisor dariusz.kowalczyk w webvisor.pl
Sob, 31 Paź 2009, 15:06:13 CET


On Sat, 31 Oct 2009 12:39:03 +0100, Tomasz Chiliński wrote
> On Sat, 31 Oct 2009 09:38:41 +0100, Grzegorz Chwesewicz
> <grzegorz.chwesewicz w retis.net.pl> wrote:
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> > 
> > LMS CVS pisze:
> >> Date: Friday, October 30, 2009 @ 21:37:38
> >> Author: webvisor
> >> Path: /cvsroot/lms/lib/upgradedb
> >>
> >>  Added: mysql.2009103000.php
> >>
> >> added powerdns support (Dariusz Kowalczyk/Jan Gancarczyk)
> >>
> >>
> >> Diff URLs:
> >>
> http://cvs.lms.org.pl/viewvc/lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php?rev=1.1
> >>
> >>
> >> Index: lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php
> >> diff -u /dev/null lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php:1.1
> >> --- /dev/null	Fri Oct 30 21:37:38 2009
> >> +++ lms/lib/upgradedb/mysql.2009103000.php	Fri Oct 30 21:37:38 2009
> >> @@ -0,0 +1,61 @@
> >> +<?php
> >> +
> >> +/*
> >> + * LMS version 1.11-cvs
> >> + *
> >> + * (C) Copyright 2009 Webvisor Sp. z o.o.
> >> + *
> >> + *
> >> + * This program is free software; you can redistribute it and/or
> modify
> >> + * it under the terms of the GNU General Public License Version 2 as
> >> + * published by the Free Software Foundation.
> >> + *
> >> + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
> >> + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> >> + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
> >> + * GNU General Public License for more details.
> >> + *
> >> + * You should have received a copy of the GNU General Public License
> >> + * along with this program; if not, write to the Free Software
> >> + * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
> >> 02111-1307,
> >> + * USA.
> >> + *
> >> + */
> >> +
> >> +
> >> +$DB->Execute("alter table domains add master VARCHAR(128) DEFAULT
> >> NULL");
> >> +$DB->Execute("alter table domains add last_check INT DEFAULT NULL");
> >> +$DB->Execute("alter table domains add type  VARCHAR(6) NOT NULL");
> >> +$DB->Execute("alter table domains add notified_serial INT DEFAULT
> >> NULL");
> >> +$DB->Execute("alter table domains add account VARCHAR(40) DEFAULT
> >> NULL");
> >> +$DB->Execute("alter table domains engine=innodb");
> >> +
> >> +
> >> +$DB->Execute("CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name)");
> >> +
> >> +$DB->Execute("CREATE TABLE records (
> >> + id       INT auto_increment,
> >> + domain_id    INT DEFAULT NULL,
> >> + name      VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
> >> + type      VARCHAR(6) DEFAULT NULL,
> >> + content     VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
> >> + ttl       INT DEFAULT NULL,
> >> + prio      INT DEFAULT NULL,
> >> + change_date   INT DEFAULT NULL,
> >> + primary key(id),
> >> + CONSTRAINT `records_ibfk_1` FOREIGN KEY (`domain_id`) REFERENCES
> >> `domains` (`id`) ON DELETE CASCADE
> >> +) type=InnoDB");
> >> +
> >> +$DB->Execute("CREATE INDEX rec_name_index ON records(name)");
> >> +$DB->Execute("CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type)");
> >> +$DB->Execute("CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id)");
> >> +
> >> +$DB->Execute("create table supermasters (
> >> + ip VARCHAR(25) NOT NULL,
> >> + nameserver VARCHAR(255) NOT NULL,
> >> + account VARCHAR(40) DEFAULT NULL
> >> +)");
> >> +
> >> +$DB->Execute("UPDATE dbinfo SET keyvalue = ? WHERE keytype = ?",
> >> array('2009103000', 'dbversion'));
> >> +
> >> +?>
> > 
> > 	Witam, nie bardzo podoba mi się to rozwiązanie z wrzucaniem do
> > struktury bazy pól, które są wykorzystywane tylko przez powerDNS. Dużo
> > lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie struktury ogólnej i ew. widoku, z
> > którego korzystałby powerDNS. Brakuje też pliku aktualizacji bazy dla
> > Postgresa, dokumentacji do nowych pól w bazie i zmian w plikach
> > doc/lms.psql i doc/lms.mysql. Wg mnie w takiej postaci poprawka ta nie
> > nadaje się do CVSa.
> > 
> > - --
> > Pozdrawiam
> > Grzegorz Chwesewicz
> > mailto:grzegorz.chwesewicz w retis.net.pl
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v2.0.11 (GNU/Linux)
> > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
> > 
> > iQEcBAEBAgAGBQJK6/eRAAoJEFDVa/ILFWaCZxMH/1JVfBheNuB4vuA8g7lm0OEa
> > jZMS8DLeeMkvCie<script type="text/javascript"
> src="https://mail.chilan.com/program/js/tiny_mce/themes/advanced/langs/pl.js?
s=1252933205"></script>ykxLGAyAxErmfYWea3io8y3sx2KNKW5Paca/Hm7R0Rw4dTvsG
> > lIzvpX9jvjGPkpPFFr6olbTgvyfGNklsJgfWNXGTyb8VROXu6eSffe017T6adSKZ
> > oU7g7Juv+ullpuoxp6Plt3zxTklNygsQEoRsjRj1rXAu2v+6K2QbDjybtjsYLEAu
> > 0rBAYRSi7EycHVmaMvt4OKg6L4WrF/SMfGE2vV7ubvHjan5TCOapVRSR0gOXErR+
> > CC2MQpbzNpfY+JX1eqA50Q38FHeNC+bI6HCAvWr6+f9fLdvzipZ96mhN4zbzagg=
> > =kr/+
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> > _______________________________________________
> > lms-dev mailing list
> > lms-dev w lists.lms.org.pl
> > http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms-dev
> 
> Plik z aktualizacją bazy postgresql już utworzyłem.
> Nadal jednak pole type w tabeli domains ma być NOT NULL,
> a nie jest nigdzie wypełniane przy aktualizacji bazy danych.
> 
> Również uważam, że lepiej zrobić ogólną obsługę serwerów DNS,
> a do konkretnego można sobie zrobić perspektywę, która zrzutuje
> odpowiednio rekordy. Mimo to uważam, że to co jest może pozostać
> a należy popracować nad uogólnieniem (nie dużo trzeba zrobić,
> aby tak było).
> 
> -- 
> Pozdrawiam
> Tomasz Chiliński, Chilan
> 
> _______________________________________________
> lms-dev mailing list
> lms-dev w lists.lms.org.pl
> http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms-dev

O to fajnie oszczędziłeś mi pracy włanie miałem się tym zajać dzisiaj

pozdrawiam

Dariusz Kowalczyk

-- 
Webvisor Sp. z o.o.
Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48184441888, fax +48185417040
http://www.webvisor.pl, http://www.i24.pl
KRS: 0000144640, REGON:492835887, NIP:7342938664
Kapitał Zakładowy 270.000PLN
Więcej informacji o liście lms-dev