[lms] Update LMS do git postgres

Marcin Romanowski marcin w nicram.net
Śro, 5 Cze 2019, 09:07:07 CEST


Ktoś z użytkowników może miał taki błąd?


Zapytanie: ALTER TABLE nodes ADD CONSTRAINT nodes_netdev_fkey FOREIGN KEY
(netdev) REFERENCES netdevices (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE netlinks ALTER COLUMN src DROP DEFAULT; ALTER TABLE netlinks
ADD CONSTRAINT netlinks_src_fkey FOREIGN KEY (src) REFERENCES netdevices
(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE netlinks ALTER COLUMN
dst DROP DEFAULT; ALTER TABLE netlinks ADD CONSTRAINT netlinks_dst_fkey
FOREIGN KEY (dst) REFERENCES netdevices (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
Błąd: BŁĄD: wstawianie lub modyfikacja na tabeli "netlinks" narusza klucz
obcy "netlinks_src_fkey" DETAIL: Klucz (src)=(159) nie występuje w tabeli
"netdevices".
Zapytanie: UPDATE dbinfo SET keyvalue = '2017101103' WHERE keytype =
'dbversion'
Błąd: BŁĄD: bieżąca transakcja została przerwana, polecenia ignorowane do
końca bloku transakcji
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20190605/c1d1869b/attachment.html>


Więcej informacji o liście lms