[lms] Update LMS do git postgres

Marcin Romanowski marcin w nicram.net
Śro, 5 Cze 2019, 09:10:57 CEST


lms=# ALTER TABLE netlinks ADD CONSTRAINT netlinks_src_fkey FOREIGN KEY
(src) REFERENCES netdevices (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
BŁĄD:  wstawianie lub modyfikacja na tabeli "netlinks" narusza klucz obcy
"netlinks_src_fkey"
SZCZEGÓŁY:  Klucz (src)=(159) nie występuje w tabeli "netdevices".
śr., 5 cze 2019 o 09:07 Marcin Romanowski <marcin w nicram.net> napisał(a):

> Ktoś z użytkowników może miał taki błąd?
>
>
> Zapytanie: ALTER TABLE nodes ADD CONSTRAINT nodes_netdev_fkey FOREIGN KEY
> (netdev) REFERENCES netdevices (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;
> ALTER TABLE netlinks ALTER COLUMN src DROP DEFAULT; ALTER TABLE netlinks
> ADD CONSTRAINT netlinks_src_fkey FOREIGN KEY (src) REFERENCES netdevices
> (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; ALTER TABLE netlinks ALTER COLUMN
> dst DROP DEFAULT; ALTER TABLE netlinks ADD CONSTRAINT netlinks_dst_fkey
> FOREIGN KEY (dst) REFERENCES netdevices (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
> CASCADE
> Błąd: BŁĄD: wstawianie lub modyfikacja na tabeli "netlinks" narusza klucz
> obcy "netlinks_src_fkey" DETAIL: Klucz (src)=(159) nie występuje w tabeli
> "netdevices".
> Zapytanie: UPDATE dbinfo SET keyvalue = '2017101103' WHERE keytype =
> 'dbversion'
> Błąd: BŁĄD: bieżąca transakcja została przerwana, polecenia ignorowane do
> końca bloku transakcji
>


-- 
Marcin Romanowski / nicraM
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <https://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20190605/b56387a0/attachment.htm>


Więcej informacji o liście lms