[lms] konwerter sprzedaży do formatu epp INSERT rachmistrz

Krzysztof Szwaba mailing_ks w infolan.net.pl
Czw, 12 Lis 2020, 11:44:23 CET


Dnia 2020-11-11, o godz. 23:21:10
Krzysztof Szwaba <mailing_ks w infolan.net.pl> napisał(a):

> Samodzielna klasyfikacja kodów GTU w LMS-ie to dla mnie pułapka.
> Przepisy się zmieniają co chwilę. Kto z ISP będzie w stanie to
> śledzić ? 

https://jpk.info.pl/jpk-v7/gtu-oznaczenie-grupowanie-towaru-uslug-plik-jpk-v7m-jpkv7k/
"W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

    faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU - pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
    faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU - wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
    faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie - oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
    faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU - wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), 
	np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do poniższych grupowań, pole GTU pozostawić należy puste."

https://jpk.info.pl/kod-gtu-06-urzadzenia-elektroniczne-czesci-materialy-komputery-folia/
Kto to będzie w stanie ogarnąć ?

Pozdrawiam
Krzysztof Szwaba


Więcej informacji o liście lms