[lms] konwerter sprzedaży do formatu epp INSERT rachmistrz

Krzysztof Szwaba mailing_ks w infolan.net.pl
Nie, 15 Lis 2020, 22:36:31 CET


Dnia 2020-11-12, o godz. 11:44:23
Krzysztof Szwaba <mailing_ks w infolan.net.pl> napisał(a):

> Dnia 2020-11-11, o godz. 23:21:10
> Krzysztof Szwaba <mailing_ks w infolan.net.pl> napisał(a):
> 
> > Samodzielna klasyfikacja kodów GTU w LMS-ie to dla mnie pułapka.
> > Przepisy się zmieniają co chwilę. Kto z ISP będzie w stanie to
> > śledzić ? 
> 
https://blog.assecobs.pl/nowy-jpk-vat-od-pazdziernika-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-nowej-wersji-jpk/?fbclid=IwAR1oDEZSbgzFfFY8HhePhcvv_UowP-r2Hqi1A848SUoAIWCkVnLFEFFBZjw#ee

"
EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i
elektronicznych (art. 28k ustawy)

Oznaczenie „EE” odnosi się do usług elektronicznych, a także nadawczych
i telekomunikacyjnych, świadczonych przez podmiot z UE na rzecz
konsumenta – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z miejscem
zamieszkania w innym kraju UE.

Powyższa procedura nie występuje zgodnie z regulacjami art. 28k ustawy
o VAT. Tym samym, oznaczenia EE nie należy zastosować, w przypadku, gdy
łącznie są spełnione następujące warunki:

1.  usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie
  braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
  miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2.  usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów
  niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce
  zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa
  członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o
  którym mowa w pkt 1; 

3. całkowita wartość usług, o których mowa w ust.
  1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2,
  pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku
  podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub
  jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa
  członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku
  usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w
  razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
  miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych
  równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.
"

Ja wysiadam ....


Więcej informacji o liście lms