[lms] konwerter sprzedaży do formatu epp INSERT rachmistrz

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Pon, 16 Lis 2020, 13:45:25 CET


W dniu 15.11.2020 22:36, Krzysztof Szwaba napisał(a):
> Dnia 2020-11-12, o godz. 11:44:23
> Krzysztof Szwaba <mailing_ks w infolan.net.pl> napisał(a):
> 
>> Dnia 2020-11-11, o godz. 23:21:10
>> Krzysztof Szwaba <mailing_ks w infolan.net.pl> napisał(a):
>> 
>> > Samodzielna klasyfikacja kodów GTU w LMS-ie to dla mnie pułapka.
>> > Przepisy się zmieniają co chwilę. Kto z ISP będzie w stanie to
>> > śledzić ?
>> 
> https://blog.assecobs.pl/nowy-jpk-vat-od-pazdziernika-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-nowej-wersji-jpk/?fbclid=IwAR1oDEZSbgzFfFY8HhePhcvv_UowP-r2Hqi1A848SUoAIWCkVnLFEFFBZjw#ee
> 
> "
> EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i
> elektronicznych (art. 28k ustawy)
> 
> Oznaczenie „EE” odnosi się do usług elektronicznych, a także nadawczych
> i telekomunikacyjnych, świadczonych przez podmiot z UE na rzecz
> konsumenta – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z miejscem
> zamieszkania w innym kraju UE.
> 
> Powyższa procedura nie występuje zgodnie z regulacjami art. 28k ustawy
> o VAT. Tym samym, oznaczenia EE nie należy zastosować, w przypadku, gdy
> łącznie są spełnione następujące warunki:
> 
> 1.  usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie
>   braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
>   miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
> 
> 2.  usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów
>   niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce
>   zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa
>   członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o
>   którym mowa w pkt 1;
> 
> 3. całkowita wartość usług, o których mowa w ust.
>   1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2,
>   pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku
>   podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub
>   jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa
>   członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku
>   usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w
>   razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
>   miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych
>   równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Ta interpretacja jest najbliższa temu po co zostało wprowadzone JPK-EE.
Też na początku taką interpretację "wyznawaliśmy", ale niestety znalazł 
się tabun
urzędników państwowych, który przepis pozbawił całkowicie logiki i teraz
trzeba się z tym męczyć. Wiedząc, że obecna obowiązująca interpretacja
jest absurdalna trzeba zakładać, że każda nowa głupota w zakresie JPK,
którą wyrzecze jakiś urzędnik, może być istotna. W postaci takiej jak 
powyżej
JPK-EE rzeczywiście czemuś służy. W postaci obecnie założonej jest 
nonsensem.


> Ja wysiadam ....

-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, Chilan
opiekun projektu LMS - https://lms.org.pl
kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - https://lms-plus.org


Więcej informacji o liście lms