[lms] lms-git26 + postgres

Bartosz Bartczak bartosz w algrim.pl
Pią, 20 Lis 2020, 14:00:42 CET


Witam,


Próbuję odpalić testowo bazę na postgresie.
Baza utworzona, użytkownik utworzony, ręcznie da się zalogować do bazy,
moduły php7.4-pgsql załadowane

Wynik z phpinfo:


    pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQL 	enabled
PostgreSQL(libpq) Version 	11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)


    pgsql

PostgreSQL Support 	enabled
PostgreSQL(libpq) Version 	11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
PostgreSQL(libpq) 	PostgreSQL 11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1) on
x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
Multibyte character support 	enabled
SSL support 	enabled
Active Persistent Links 	0
Active Links 	0

Directive 	Local Value 	Master Value
pgsql.allow_persistent 	On 	On
pgsql.auto_reset_persistent 	Off 	Off
pgsql.ignore_notice 	Off 	Off
pgsql.log_notice 	Off 	Off
pgsql.max_links 	Unlimited 	Unlimited
pgsql.max_persistent 	Unlimited 	Unlimited

niestety nadal nie da się połączyć z bazą:

[Fri Nov 20 13:43:46.384818 2020] [php7:warn] [pid 522] [client
1.1.1.2:39026] PHP Warning:  PHP Driver for "postgres" database doesn't
seems to be loaded. in /var/www/html/lms-git26n/index.php on line 97,
referer: http://1.1.1.3/

lms w lms:~$ netstat -ltp |grep 5434
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 localhost:5434          0.0.0.0:*              
LISTEN      -                  
tcp6       0      0 localhost:5434          [::]:*                 
LISTEN      -                  
lms w lms:~$

lecz:

psql -U lms -h localhost
psql: nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
    Czy serwer działa na serwerze "localhost" (::1) i akceptuje
    połączenia TCP/IP na porcie 5432?
nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
    Czy serwer działa na serwerze "localhost" (127.0.0.1) i akceptuje
    połączenia TCP/IP na porcie 5432?
lms w lms:~$

ms w lms:~$ sudo cat /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf |grep -v "#"
local   all             postgres                                md5
local   all             all                                     peer
host    all             all             127.0.0.1/32            md5
host    all             all             ::1/128                 md5
local   replication     all                                     peer
host    replication     all             127.0.0.1/32            md5
host    replication     all             ::1/128                 md5

Pomysły mi się skończyły.
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <https://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20201120/2d436f56/attachment.htm>


Więcej informacji o liście lms