[lms] lms-git26 + postgres

Przemysław Świderski p.swiderski w viphost.it
Pią, 20 Lis 2020, 14:04:57 CET


Domyślnie postgres słucha na sockecie. Odpal by słuchał na porcie i 
jakimś interfejsie np. localhoscie

W dniu 20.11.2020 o 14:00, Bartosz Bartczak pisze:
>
> Witam,
>
>
> Próbuję odpalić testowo bazę na postgresie.
> Baza utworzona, użytkownik utworzony, ręcznie da się zalogować do 
> bazy, moduły php7.4-pgsql załadowane
>
> Wynik z phpinfo:
>
>
>     pdo_pgsql
>
> PDO Driver for PostgreSQL 	enabled
> PostgreSQL(libpq) Version 	11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
>
>
>     pgsql
>
> PostgreSQL Support 	enabled
> PostgreSQL(libpq) Version 	11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
> PostgreSQL(libpq) 	PostgreSQL 11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1) on 
> x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
> Multibyte character support 	enabled
> SSL support 	enabled
> Active Persistent Links 	0
> Active Links 	0
>
> Directive 	Local Value 	Master Value
> pgsql.allow_persistent 	On 	On
> pgsql.auto_reset_persistent 	Off 	Off
> pgsql.ignore_notice 	Off 	Off
> pgsql.log_notice 	Off 	Off
> pgsql.max_links 	Unlimited 	Unlimited
> pgsql.max_persistent 	Unlimited 	Unlimited
>
> niestety nadal nie da się połączyć z bazą:
>
> [Fri Nov 20 13:43:46.384818 2020] [php7:warn] [pid 522] [client 
> 1.1.1.2:39026] PHP Warning:  PHP Driver for "postgres" database 
> doesn't seems to be loaded. in /var/www/html/lms-git26n/index.php on 
> line 97, referer: http://1.1.1.3/
>
> lms w lms:~$ netstat -ltp |grep 5434
> (Not all processes could be identified, non-owned process info
>  will not be shown, you would have to be root to see it all.)
> tcp        0      0 localhost:5434 0.0.0.0:*               LISTEN      -
> tcp6       0      0 localhost:5434 [::]:*                  LISTEN      -
> lms w lms:~$
>
> lecz:
>
> psql -U lms -h localhost
> psql: nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (::1) i akceptuje
>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
> nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (127.0.0.1) i akceptuje
>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
> lms w lms:~$
>
> ms w lms:~$ sudo cat /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf |grep -v "#"
> local   all             postgres md5
> local   all             all peer
> host    all             all             127.0.0.1/32 md5
> host    all             all             ::1/128 md5
> local   replication     all peer
> host    replication     all             127.0.0.1/32 md5
> host    replication     all             ::1/128 md5
>
> Pomysły mi się skończyły.
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> lms mailing list
> lms w lists.lms.org.pl
> https://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <https://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20201120/e25b7197/attachment.htm>


Więcej informacji o liście lms