[lms] lms-git26 + postgres

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Pią, 20 Lis 2020, 14:10:23 CET


W dniu 20.11.2020 14:00, Bartosz Bartczak napisał(a):
> Witam,
> 
> Próbuję odpalić testowo bazę na postgresie.
> Baza utworzona, użytkownik utworzony, ręcznie da się zalogować do
> bazy, moduły php7.4-pgsql załadowane
> 
> Wynik z phpinfo:
> 
> PDO_PGSQL
> 
> 		PDO Driver for PostgreSQL
> 		enabled
> 
> 		PostgreSQL(libpq) Version
> 		11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
> 
> PGSQL
> 
> 		POSTGRESQL SUPPORT
> 		ENABLED
> 
> 		PostgreSQL(libpq) Version
> 		11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
> 
> 		PostgreSQL(libpq)
> 		PostgreSQL 11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1) on x86_64-pc-linux-gnu,
> compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
> 
> 		Multibyte character support
> 		enabled
> 
> 		SSL support
> 		enabled
> 
> 		Active Persistent Links
> 		0
> 
> 		Active Links
> 		0
> 
> 		DIRECTIVE
> 		LOCAL VALUE
> 		MASTER VALUE
> 
> 		pgsql.allow_persistent
> 		On
> 		On
> 
> 		pgsql.auto_reset_persistent
> 		Off
> 		Off
> 
> 		pgsql.ignore_notice
> 		Off
> 		Off
> 
> 		pgsql.log_notice
> 		Off
> 		Off
> 
> 		pgsql.max_links
> 		Unlimited
> 		Unlimited
> 
> 		pgsql.max_persistent
> 		Unlimited
> 		Unlimited
> 
> niestety nadal nie da się połączyć z bazą:
> 
> [Fri Nov 20 13:43:46.384818 2020] [php7:warn] [pid 522] [client
> 1.1.1.2:39026] PHP Warning: PHP Driver for "postgres" database
> doesn't seems to be loaded. in /var/www/html/lms-git26n/index.php on
> line 97, referer: http://1.1.1.3/
> 
> lms w lms:~$ netstat -ltp |grep 5434
> (Not all processes could be identified, non-owned process info
> will not be shown, you would have to be root to see it all.)
> tcp    0   0 localhost:5434     0.0.0.0:*
> LISTEN   -
> tcp6    0   0 localhost:5434     [::]:*
> LISTEN   -
> lms w lms:~$

Słucha na porcie 5434, a łączysz się na 5432.

> lecz:
> 
> psql -U lms -h localhost
> psql: nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>   Czy serwer działa na serwerze "localhost" (::1) i akceptuje
>   połączenia TCP/IP na porcie 5432?
> nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>   Czy serwer działa na serwerze "localhost" (127.0.0.1) i akceptuje
>   połączenia TCP/IP na porcie 5432?
> lms w lms:~$
> 
> ms w lms:~$ sudo cat /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf |grep -v "#"
> local  all       postgres                md5
> local  all       all                   peer
> host  all       all       127.0.0.1/32      md5
> host  all       all       ::1/128         md5
> local  replication   all                   peer
> host  replication   all       127.0.0.1/32      md5
> host  replication   all       ::1/128         md5
> 
> Pomysły mi się skończyły.

-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, Chilan
opiekun projektu LMS - https://lms.org.pl
kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - https://lms-plus.org


Więcej informacji o liście lms