[lms] lms-git26 + postgres

Bartosz Bartczak bartosz w algrim.pl
Pią, 20 Lis 2020, 14:15:41 CET


lms w lms:~$ psql -U lms -h localhost -p5434
Hasło użytkownika lms:
psql (11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1))
Wpisz "help" by uzyskać pomoc.

lms=> \q
lms w lms:~$

faktycznie na porcie 5434 działa.
Na jakim porcie ma słuchać aby LMS chciał z nim gadać?
To w czym jest problem, że LMS go nie widzi?


On 2020-11-20 14:10, Tomasz Chiliński wrote:
> W dniu 20.11.2020 14:00, Bartosz Bartczak napisał(a):
>> Witam,
>>
>> Próbuję odpalić testowo bazę na postgresie.
>> Baza utworzona, użytkownik utworzony, ręcznie da się zalogować do
>> bazy, moduły php7.4-pgsql załadowane
>>
>> Wynik z phpinfo:
>>
>> PDO_PGSQL
>>
>>          PDO Driver for PostgreSQL
>>          enabled
>>
>>          PostgreSQL(libpq) Version
>>          11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
>>
>> PGSQL
>>
>>          POSTGRESQL SUPPORT
>>          ENABLED
>>
>>          PostgreSQL(libpq) Version
>>          11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
>>
>>          PostgreSQL(libpq)
>>          PostgreSQL 11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1) on x86_64-pc-linux-gnu,
>> compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
>>
>>          Multibyte character support
>>          enabled
>>
>>          SSL support
>>          enabled
>>
>>          Active Persistent Links
>>          0
>>
>>          Active Links
>>          0
>>
>>          DIRECTIVE
>>          LOCAL VALUE
>>          MASTER VALUE
>>
>>          pgsql.allow_persistent
>>          On
>>          On
>>
>>          pgsql.auto_reset_persistent
>>          Off
>>          Off
>>
>>          pgsql.ignore_notice
>>          Off
>>          Off
>>
>>          pgsql.log_notice
>>          Off
>>          Off
>>
>>          pgsql.max_links
>>          Unlimited
>>          Unlimited
>>
>>          pgsql.max_persistent
>>          Unlimited
>>          Unlimited
>>
>> niestety nadal nie da się połączyć z bazą:
>>
>> [Fri Nov 20 13:43:46.384818 2020] [php7:warn] [pid 522] [client
>> 1.1.1.2:39026] PHP Warning:  PHP Driver for "postgres" database
>> doesn't seems to be loaded. in /var/www/html/lms-git26n/index.php on
>> line 97, referer: http://1.1.1.3/
>>
>> lms w lms:~$ netstat -ltp |grep 5434
>> (Not all processes could be identified, non-owned process info
>>  will not be shown, you would have to be root to see it all.)
>> tcp        0      0 localhost:5434          0.0.0.0:*
>> LISTEN      -
>> tcp6       0      0 localhost:5434          [::]:*
>> LISTEN      -
>> lms w lms:~$
>
> Słucha na porcie 5434, a łączysz się na 5432.
>
>> lecz:
>>
>> psql -U lms -h localhost
>> psql: nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (::1) i akceptuje
>>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
>> nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (127.0.0.1) i akceptuje
>>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
>> lms w lms:~$
>>
>> ms w lms:~$ sudo cat /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf |grep -v "#"
>> local   all             postgres                                md5
>> local   all             all                                     peer
>> host    all             all             127.0.0.1/32            md5
>> host    all             all             ::1/128                 md5
>> local   replication     all                                     peer
>> host    replication     all             127.0.0.1/32            md5
>> host    replication     all             ::1/128                 md5
>>
>> Pomysły mi się skończyły.
>


Więcej informacji o liście lms