[lms] lms-git26 + postgres

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Pią, 20 Lis 2020, 14:18:56 CET


W dniu 20.11.2020 14:13, Bartosz Bartczak napisał(a):
> lms w lms:~$ psql -U lms -h localhost -p5434
> Hasło użytkownika lms:
> psql (11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1))
> Wpisz "help" by uzyskać pomoc.
> 
> lms=> \q
> lms w lms:~$
> 
> faktycznie na porcie 5434 działa.
> Na jakim porcie ma działać aby LMS chciał z nim gadać?

Domyślny port postgresql to 5432. Może masz kilka wersji uruchomionych
i każda na innym porcie. Zobacz:
netstat -taunp |grep :543

> On 2020-11-20 14:10, Tomasz Chiliński wrote:
>> W dniu 20.11.2020 14:00, Bartosz Bartczak napisał(a):
>>> Witam,
>>> 
>>> Próbuję odpalić testowo bazę na postgresie.
>>> Baza utworzona, użytkownik utworzony, ręcznie da się zalogować do
>>> bazy, moduły php7.4-pgsql załadowane
>>> 
>>> Wynik z phpinfo:
>>> 
>>> PDO_PGSQL
>>> 
>>>          PDO Driver for PostgreSQL
>>>          enabled
>>> 
>>>          PostgreSQL(libpq) Version
>>>          11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
>>> 
>>> PGSQL
>>> 
>>>          POSTGRESQL SUPPORT
>>>          ENABLED
>>> 
>>>          PostgreSQL(libpq) Version
>>>          11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1)
>>> 
>>>          PostgreSQL(libpq)
>>>          PostgreSQL 11.9 (Debian 11.9-0+deb10u1) on 
>>> x86_64-pc-linux-gnu,
>>> compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
>>> 
>>>          Multibyte character support
>>>          enabled
>>> 
>>>          SSL support
>>>          enabled
>>> 
>>>          Active Persistent Links
>>>          0
>>> 
>>>          Active Links
>>>          0
>>> 
>>>          DIRECTIVE
>>>          LOCAL VALUE
>>>          MASTER VALUE
>>> 
>>>          pgsql.allow_persistent
>>>          On
>>>          On
>>> 
>>>          pgsql.auto_reset_persistent
>>>          Off
>>>          Off
>>> 
>>>          pgsql.ignore_notice
>>>          Off
>>>          Off
>>> 
>>>          pgsql.log_notice
>>>          Off
>>>          Off
>>> 
>>>          pgsql.max_links
>>>          Unlimited
>>>          Unlimited
>>> 
>>>          pgsql.max_persistent
>>>          Unlimited
>>>          Unlimited
>>> 
>>> niestety nadal nie da się połączyć z bazą:
>>> 
>>> [Fri Nov 20 13:43:46.384818 2020] [php7:warn] [pid 522] [client
>>> 1.1.1.2:39026] PHP Warning:  PHP Driver for "postgres" database
>>> doesn't seems to be loaded. in /var/www/html/lms-git26n/index.php on
>>> line 97, referer: http://1.1.1.3/
>>> 
>>> lms w lms:~$ netstat -ltp |grep 5434
>>> (Not all processes could be identified, non-owned process info
>>>  will not be shown, you would have to be root to see it all.)
>>> tcp        0      0 localhost:5434          0.0.0.0:*
>>> LISTEN      -
>>> tcp6       0      0 localhost:5434          [::]:*
>>> LISTEN      -
>>> lms w lms:~$
>> 
>> Słucha na porcie 5434, a łączysz się na 5432.
>> 
>>> lecz:
>>> 
>>> psql -U lms -h localhost
>>> psql: nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>>>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (::1) i akceptuje
>>>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
>>> nie można połączyć się z serwerem: Połączenie odrzucone
>>>     Czy serwer działa na serwerze "localhost" (127.0.0.1) i akceptuje
>>>     połączenia TCP/IP na porcie 5432?
>>> lms w lms:~$
>>> 
>>> ms w lms:~$ sudo cat /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf |grep -v "#"
>>> local   all             postgres                                md5
>>> local   all             all                                     peer
>>> host    all             all             127.0.0.1/32            md5
>>> host    all             all             ::1/128                 md5
>>> local   replication     all                                     peer
>>> host    replication     all             127.0.0.1/32            md5
>>> host    replication     all             ::1/128                 md5
>>> 
>>> Pomysły mi się skończyły.
>> 

-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, Chilan
opiekun projektu LMS - https://lms.org.pl
kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - https://lms-plus.org


Więcej informacji o liście lms