[lms] lms-git26 + postgres

Bartosz Bartczak bartosz w algrim.pl
Pi±, 20 Lis 2020, 14:46:50 CET


On 2020-11-20 14:18, Tomasz Chiliñski wrote:
> netstat -taunp |grep :543


root w lms:/etc/postgresql/11# netstat -taunp |grep :543
tcp        0      0 127.0.0.1:5434          0.0.0.0:*              
LISTEN      2368/postgres      
tcp6       0      0 ::1:5434                :::*                   
LISTEN      2368/postgres   

root w lms:/etc/postgresql/11# cat /etc/services |grep 5434
root w lms:/etc/postgresql/11# cat /etc/services |grep 5432
postgresql    5432/tcp    postgres    # PostgreSQL Database
postgresql    5432/udp    postgres

root w lms:/etc/postgresql/11# apt list --installed postgresql

Listing... Gotowe
postgresql/stable,now 11+200+deb10u4 all [installed]
root w lms:/etc/postgresql/11#

aczkolwiek w systemie "widzê" jeszcze:
root w lms:/etc/postgresql# ls
11  9.4  9.6

Pomimo ¿e Debian twierdzi ¿e nie s± zainstalowane.
Nie jestem ekspertem od Debiana.

Z jakiego¶ powodu nie lubi portu 5434 ;)

Ok nie wiem jak to siê sta³o ¿e 5434 siedzia³ w postgresql.conf .
Po zmianie na 5432 LMS "dzia³a.

Jaka metodê wgrania bazy z MYSQL sugerujecie?
Czyta³em ¿e jedyna niezawodna to eksport z lms i import w LMSie przez
GUI ale kto¶ tam mówi³ ¿e trwa to wieki.

Ok wybra³em pgloader:
2020-11-20T13:53:13.020000Z LOG pgloader version "3.6.1"
2020-11-20T13:53:13.056000Z LOG Migrating from #<MYSQL-CONNECTION
mysql://lms@localhost:3306/lms {1005BDF7A3}>
2020-11-20T13:53:13.056000Z LOG Migrating into #<PGSQL-CONNECTION
pgsql://lms@localhost:5432/lms {1005DDB143}>
2020-11-20T13:53:31.567000Z LOG report summary reset
                     table name     errors       rows      bytes     
total time
-------------------------------  ---------  ---------  --------- 
--------------
                fetch meta data          0       
822                     0.251s
                 Create Schemas          0         
0                     0.003s
               Create SQL Types          0         
0                     0.006s
                  Create tables          0       
274                     0.401s
                 Set Table OIDs          0       
137                     0.010s
-------------------------------  ---------  ---------  --------- 
--------------
                  lms.addresses          0      28197     2.1
MB          1.533s
           lms.aliasassignments          0         
0                     0.038s
                lms.assignments          0        376    27.5
kB          0.124s
                 lms.cashimport          0         
0                     0.137s
                   lms.cashregs          0          2     0.1
kB          0.184s
                lms.cashsources          0         
0                     0.201s
                  lms.countries          0          7     0.1
kB          0.276s
        lms.customerassignments          0        514     5.3
kB          0.428s
           lms.customerconsents          0       3244    34.4
kB          0.530s
             lms.customergroups          0         40     1.0
kB          0.484s
                  lms.customers          0        574   163.5
kB          0.627s
               lms.daemonconfig          0         
0                     0.591s
                     lms.dbinfo          0          7     0.2
kB          0.646s
                  lms.divisions          0          1     0.2
kB          0.720s
        lms.documentattachments          0         
0                     0.757s
                  lms.documents          0      54067    17.8 MB        
11.568s
                    lms.aliases          0         
0                     0.125s
                       lms.cash          0      56510     6.2
MB          3.588s
                 lms.cashreglog          0         
0                     0.149s
                 lms.cashrights          0          6     0.1
kB          0.407s
                   lms.comments          0         
0                     0.535s
                 lms.cryptokeys          0         
0                     0.618s
           lms.customerbalances          0        536     5.5
kB          0.775s
           lms.customercontacts          0        995    25.9
kB          0.901s
              lms.customernotes          0         
0                     0.959s
         lms.customer_addresses          0       1102    14.9
kB          1.163s
            lms.daemoninstances          0         
0                     1.189s
          lms.debitnotecontents          0         
0                     1.210s
                  lms.docrights          0         42     0.5
kB          1.254s
           lms.documentcontents          0       1899    71.6
kB          1.366s
             lms.domainmetadata          0         
0                     1.120s
           lms.eventassignments          0       2491    15.8
kB          1.192s
               lms.ewx_channels          0         
0                     1.047s
           lms.ewx_stm_channels          0         
0                     1.079s
             lms.excludedgroups          0         
0                     1.068s
                      lms.files          0         
0                     1.107s
            lms.invoicecontents          0      28864     3.0
MB          2.230s
                lms.liabilities          0         79     4.0
kB          0.339s
         lms.location_buildings          0         
0                     0.378s
        lms.location_city_types          0         
0                     0.454s
            lms.location_states          0         
0                     0.517s
      lms.location_street_types          0         
0                     0.559s
             lms.logmessagekeys          0         
0                     0.594s
            lms.logtransactions          0         
0                     0.625s
             lms.managementurls          0         
0                     0.673s
                   lms.messages          0        221   120.1
kB          0.741s
            lms.netdevicemodels          0        319     9.6
kB          0.782s
                 lms.netdevices          0          2     0.2
kB          0.807s
                   lms.netnodes          0         
0                     0.859s
                   lms.networks          0         11     0.7
kB          0.920s
       lms.nodegroupassignments          0          1     0.0
kB          0.976s
                  lms.nodelocks          0         
0                     1.015s
               lms.nodesessions          0         
0                     1.058s
                lms.numberplans          0          3     0.1
kB          1.100s
              lms.passwdhistory          0          1     0.0
kB          1.200s
                        lms.pna          0         
0                     1.234s
                 lms.promotions          0         
0                     1.297s
            lms.receiptcontents          0      27223     1.2
MB          2.052s
             lms.routednetworks          0         
0                     0.739s
               lms.rtcategories          0          1     0.1
kB          0.775s
                 lms.rtmessages          0       4582     1.5
MB          1.226s
                   lms.rtqueues          0          5     0.4
kB          0.833s
           lms.rttemplatequeues          0         
0                     0.879s
         lms.rtticketcategories          0         
0                     0.929s
                  lms.rttickets          0       1391   187.9
kB          1.061s
                lms.sourcefiles          0         
0                     1.039s
                      lms.stats          0         
0                     1.087s
          lms.tariffassignments          0         
0                     1.147s
                 lms.tarifftags          0         
0                     1.202s
                  lms.templates          0         
0                     1.228s
   lms.twofactorauthcodehistory          0         
0                     1.255s
                   lms.uiconfig          0        199    10.1
kB          1.320s
                    lms.up_help          0         
0                     1.340s
                  lms.up_rights          0          4     0.3
kB          1.387s
            lms.userassignments          0         
0                     1.409s
                 lms.usergroups          0         
0                     1.436s
               lms.voipaccounts          0         
0                     1.467s
     lms.voip_emergency_numbers          0         
0                     1.508s
               lms.voip_numbers          0         
0                     1.546s
          lms.voip_pool_numbers          0         
0                     1.571s
         lms.voip_prefix_groups          0         
0                     1.606s
                 lms.voip_rules          0         
0                     1.624s
           lms.voip_rule_states          0         
0                     1.652s
                   lms.zipcodes          0         25     0.3
kB          1.683s
                    lms.domains          0         
0                     0.005s
                     lms.events          0       2115   361.1
kB          1.122s
              lms.ewx_pt_config          0         
0                     0.008s
              lms.ewx_stm_nodes          0         
0                     0.002s
             lms.filecontainers          0         
0                     0.087s
                      lms.hosts          0         
0                     0.071s
                lms.invprojects          0          2     0.0
kB          0.288s
          lms.location_boroughs          0         
0                     0.094s
            lms.location_cities          0         
0                     0.156s
         lms.location_districts          0         
0                     0.138s
           lms.location_streets          0         
0                     0.183s
             lms.logmessagedata          0         
0                     0.243s
                lms.logmessages          0         
0                     0.242s
                       lms.macs          0         20     0.5
kB          0.295s
               lms.messageitems          0       1480    92.8
kB          0.439s
                   lms.nastypes          0         13     0.1
kB          0.246s
         lms.netdeviceproducers          0          2     0.0
kB          0.284s
                   lms.netlinks          0         
0                     0.266s
            lms.netradiosectors          0         
0                     0.318s
            lms.nodeassignments          0         
0                     0.297s
                 lms.nodegroups          0          2     0.1
kB          0.344s
                      lms.nodes          0         20     2.0
kB          0.401s
      lms.numberplanassignments          0          3     0.0
kB          0.297s
                     lms.passwd          0         
0                     0.331s
                   lms.payments          0         
0                     0.364s
       lms.promotionassignments          0         
0                     0.362s
           lms.promotionschemas          0         
0                     0.420s
                    lms.records          0         
0                     0.462s
              lms.rtattachments          0         
0                     0.440s
            lms.rtcategoryusers          0         
0                     0.480s
          lms.rtqueuecategories          0         
0                     0.504s
                   lms.rtrights          0         15     0.2
kB          0.532s
            lms.rttemplatetypes          0         
0                     0.532s
           lms.rtticketlastview          0      15301   260.4
kB          1.042s
                   lms.sessions          0          1     0.6
kB          0.013s
                     lms.states          0          1     0.0
kB          0.022s
               lms.supermasters          0         
0                     0.044s
                    lms.tariffs          0         40     6.1
kB          0.068s
                      lms.taxes          0          2     0.1
kB          0.058s
                   lms.tsigkeys          0         
0                     0.116s
lms.twofactorauthtrusteddevices          0         
0                     0.078s
               lms.up_customers          0        153     6.0
kB          0.234s
            lms.up_info_changes          0         
0                     0.156s
      lms.up_rights_assignments          0         
0                     0.171s
              lms.userdivisions          0         11     0.1
kB          0.210s
                      lms.users          0         11     4.0
kB          0.267s
                   lms.voip_cdr          0         
0                     0.204s
lms.voip_group_rule_assignments          0         
0                     0.207s
    lms.voip_number_assignments          0         
0                     0.259s
              lms.voip_prefixes          0         
0                     0.278s
          lms.voip_price_groups          0         
0                     0.288s
           lms.voip_rule_groups          0         
0                     0.317s
               lms.voip_tariffs          0         
0                     0.332s
-------------------------------  ---------  ---------  --------- 
--------------
        COPY Threads Completion          0          4                   
14.364s
                 Create Indexes          0        437                   
40.519s
         Index Build Completion          0       
437                     0.128s
                Reset Sequences          0       
123                     0.191s
                   Primary Keys          0       
125                     0.070s
            Create Foreign Keys          0       
248                     0.820s
                Create Triggers          0         
0                     0.000s
               Install Comments          0         
0                     0.000s
-------------------------------  ---------  ---------  --------- 
--------------
              Total import time          ✓     232733    33.2 MB        
56.092s
root w lms:/etc/postgresql#

Niby wszystko ok ale przy próbie zalogowania siê do bazy LMS przez GUI
mam b³êdy:
Wyst±pi³y b³êdy w obs³udze bazy danych!
Zapytanie: SELECT * FROM uiconfig WHERE disabled = 0
B³±d: B£¡D: operator nie istnieje: boolean = integer LINE 1: SELECT *
FROM uiconfig WHERE disabled = 0 ^ HINT: No operator matches the given
name and argument types. You might need to add explicit type casts.

¬le to robi³em?
Jak to zrobiæ poprawnie?

-------------- nastêpna czê¶æ ---------
Za³±cznik HTML zosta³ usuniêty...
URL:  <https://lists.lms.org.pl/pipermail/lms/attachments/20201120/f40ef4a7/attachment-0001.htm>


Więcej informacji o liście lms