<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <div class="moz-cite-prefix">On 2020-11-20 14:18, Tomasz Chiliński
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:aabac583aadee21336ea7142cff2995d@chilan.com">netstat
      -taunp |grep :543</blockquote>
    <p><br>
    </p>
    <p>root@lms:/etc/postgresql/11# netstat -taunp |grep :543<br>
      tcp        0      0 127.0.0.1:5434         
      0.0.0.0:*               LISTEN      2368/postgres       <br>
      tcp6       0      0 ::1:5434               
      :::*                    LISTEN      2368/postgres    <br>
    </p>
    root@lms:/etc/postgresql/11# cat /etc/services |grep 5434<br>
    root@lms:/etc/postgresql/11# cat /etc/services |grep 5432<br>
    postgresql    5432/tcp    postgres    # PostgreSQL Database<br>
    postgresql    5432/udp    postgres<br>
    <p>root@lms:/etc/postgresql/11# apt list --installed postgresql</p>
    Listing... Gotowe<br>
    postgresql/stable,now 11+200+deb10u4 all [installed]<br>
    root@lms:/etc/postgresql/11# <br>
    <p>aczkolwiek w systemie "widzę" jeszcze:<br>
      root@lms:/etc/postgresql# ls<br>
      11  9.4  9.6<br>
    </p>
    <p>Pomimo że Debian twierdzi że nie są zainstalowane.<br>
      Nie jestem ekspertem od Debiana.<br>
    </p>
    <p>Z jakiegoś powodu nie lubi portu 5434 ;)</p>
    <p>Ok nie wiem jak to się stało że 5434 siedział w postgresql.conf .<br>
      Po zmianie na 5432 LMS "działa.<br>
      <br>
    </p>
    <p>Jaka metodę wgrania bazy z MYSQL sugerujecie?<br>
      Czytałem że jedyna niezawodna to eksport z lms i import w LMSie
      przez GUI ale ktoś tam mówił że trwa to wieki.<br>
      <br>
      Ok wybrałem pgloader:<br>
      2020-11-20T13:53:13.020000Z LOG pgloader version "3.6.1"<br>
      2020-11-20T13:53:13.056000Z LOG Migrating from
      #<MYSQL-CONNECTION mysql://lms@localhost:3306/lms
      {1005BDF7A3}><br>
      2020-11-20T13:53:13.056000Z LOG Migrating into
      #<PGSQL-CONNECTION pgsql://lms@localhost:5432/lms
      {1005DDB143}><br>
      2020-11-20T13:53:31.567000Z LOG report summary reset<br>
                           table name     errors       rows     
      bytes      total time<br>
      -------------------------------  ---------  ---------  --------- 
      --------------<br>
                      fetch meta data          0       
      822                     0.251s<br>
                       Create Schemas          0         
      0                     0.003s<br>
                     Create SQL Types          0         
      0                     0.006s<br>
                        Create tables          0       
      274                     0.401s<br>
                       Set Table OIDs          0       
      137                     0.010s<br>
      -------------------------------  ---------  ---------  --------- 
      --------------<br>
                        lms.addresses          0      28197     2.1
      MB          1.533s<br>
                 lms.aliasassignments          0         
      0                     0.038s<br>
                      lms.assignments          0        376    27.5
      kB          0.124s<br>
                       lms.cashimport          0         
      0                     0.137s<br>
                         lms.cashregs          0          2     0.1
      kB          0.184s<br>
                      lms.cashsources          0         
      0                     0.201s<br>
                        lms.countries          0          7     0.1
      kB          0.276s<br>
              lms.customerassignments          0        514     5.3
      kB          0.428s<br>
                 lms.customerconsents          0       3244    34.4
      kB          0.530s<br>
                   lms.customergroups          0         40     1.0
      kB          0.484s<br>
                        lms.customers          0        574   163.5
      kB          0.627s<br>
                     lms.daemonconfig          0         
      0                     0.591s<br>
                           lms.dbinfo          0          7     0.2
      kB          0.646s<br>
                        lms.divisions          0          1     0.2
      kB          0.720s<br>
              lms.documentattachments          0         
      0                     0.757s<br>
                        lms.documents          0      54067    17.8
      MB         11.568s<br>
                          lms.aliases          0         
      0                     0.125s<br>
                             lms.cash          0      56510     6.2
      MB          3.588s<br>
                       lms.cashreglog          0         
      0                     0.149s<br>
                       lms.cashrights          0          6     0.1
      kB          0.407s<br>
                         lms.comments          0         
      0                     0.535s<br>
                       lms.cryptokeys          0         
      0                     0.618s<br>
                 lms.customerbalances          0        536     5.5
      kB          0.775s<br>
                 lms.customercontacts          0        995    25.9
      kB          0.901s<br>
                    lms.customernotes          0         
      0                     0.959s<br>
               lms.customer_addresses          0       1102    14.9
      kB          1.163s<br>
                  lms.daemoninstances          0         
      0                     1.189s<br>
                lms.debitnotecontents          0         
      0                     1.210s<br>
                        lms.docrights          0         42     0.5
      kB          1.254s<br>
                 lms.documentcontents          0       1899    71.6
      kB          1.366s<br>
                   lms.domainmetadata          0         
      0                     1.120s<br>
                 lms.eventassignments          0       2491    15.8
      kB          1.192s<br>
                     lms.ewx_channels          0         
      0                     1.047s<br>
                 lms.ewx_stm_channels          0         
      0                     1.079s<br>
                   lms.excludedgroups          0         
      0                     1.068s<br>
                            lms.files          0         
      0                     1.107s<br>
                  lms.invoicecontents          0      28864     3.0
      MB          2.230s<br>
                      lms.liabilities          0         79     4.0
      kB          0.339s<br>
               lms.location_buildings          0         
      0                     0.378s<br>
              lms.location_city_types          0         
      0                     0.454s<br>
                  lms.location_states          0         
      0                     0.517s<br>
            lms.location_street_types          0         
      0                     0.559s<br>
                   lms.logmessagekeys          0         
      0                     0.594s<br>
                  lms.logtransactions          0         
      0                     0.625s<br>
                   lms.managementurls          0         
      0                     0.673s<br>
                         lms.messages          0        221   120.1
      kB          0.741s<br>
                  lms.netdevicemodels          0        319     9.6
      kB          0.782s<br>
                       lms.netdevices          0          2     0.2
      kB          0.807s<br>
                         lms.netnodes          0         
      0                     0.859s<br>
                         lms.networks          0         11     0.7
      kB          0.920s<br>
             lms.nodegroupassignments          0          1     0.0
      kB          0.976s<br>
                        lms.nodelocks          0         
      0                     1.015s<br>
                     lms.nodesessions          0         
      0                     1.058s<br>
                      lms.numberplans          0          3     0.1
      kB          1.100s<br>
                    lms.passwdhistory          0          1     0.0
      kB          1.200s<br>
                              lms.pna          0         
      0                     1.234s<br>
                       lms.promotions          0         
      0                     1.297s<br>
                  lms.receiptcontents          0      27223     1.2
      MB          2.052s<br>
                   lms.routednetworks          0         
      0                     0.739s<br>
                     lms.rtcategories          0          1     0.1
      kB          0.775s<br>
                       lms.rtmessages          0       4582     1.5
      MB          1.226s<br>
                         lms.rtqueues          0          5     0.4
      kB          0.833s<br>
                 lms.rttemplatequeues          0         
      0                     0.879s<br>
               lms.rtticketcategories          0         
      0                     0.929s<br>
                        lms.rttickets          0       1391   187.9
      kB          1.061s<br>
                      lms.sourcefiles          0         
      0                     1.039s<br>
                            lms.stats          0         
      0                     1.087s<br>
                lms.tariffassignments          0         
      0                     1.147s<br>
                       lms.tarifftags          0         
      0                     1.202s<br>
                        lms.templates          0         
      0                     1.228s<br>
         lms.twofactorauthcodehistory          0         
      0                     1.255s<br>
                         lms.uiconfig          0        199    10.1
      kB          1.320s<br>
                          lms.up_help          0         
      0                     1.340s<br>
                        lms.up_rights          0          4     0.3
      kB          1.387s<br>
                  lms.userassignments          0         
      0                     1.409s<br>
                       lms.usergroups          0         
      0                     1.436s<br>
                     lms.voipaccounts          0         
      0                     1.467s<br>
           lms.voip_emergency_numbers          0         
      0                     1.508s<br>
                     lms.voip_numbers          0         
      0                     1.546s<br>
                lms.voip_pool_numbers          0         
      0                     1.571s<br>
               lms.voip_prefix_groups          0         
      0                     1.606s<br>
                       lms.voip_rules          0         
      0                     1.624s<br>
                 lms.voip_rule_states          0         
      0                     1.652s<br>
                         lms.zipcodes          0         25     0.3
      kB          1.683s<br>
                          lms.domains          0         
      0                     0.005s<br>
                           lms.events          0       2115   361.1
      kB          1.122s<br>
                    lms.ewx_pt_config          0         
      0                     0.008s<br>
                    lms.ewx_stm_nodes          0         
      0                     0.002s<br>
                   lms.filecontainers          0         
      0                     0.087s<br>
                            lms.hosts          0         
      0                     0.071s<br>
                      lms.invprojects          0          2     0.0
      kB          0.288s<br>
                lms.location_boroughs          0         
      0                     0.094s<br>
                  lms.location_cities          0         
      0                     0.156s<br>
               lms.location_districts          0         
      0                     0.138s<br>
                 lms.location_streets          0         
      0                     0.183s<br>
                   lms.logmessagedata          0         
      0                     0.243s<br>
                      lms.logmessages          0         
      0                     0.242s<br>
                             lms.macs          0         20     0.5
      kB          0.295s<br>
                     lms.messageitems          0       1480    92.8
      kB          0.439s<br>
                         lms.nastypes          0         13     0.1
      kB          0.246s<br>
               lms.netdeviceproducers          0          2     0.0
      kB          0.284s<br>
                         lms.netlinks          0         
      0                     0.266s<br>
                  lms.netradiosectors          0         
      0                     0.318s<br>
                  lms.nodeassignments          0         
      0                     0.297s<br>
                       lms.nodegroups          0          2     0.1
      kB          0.344s<br>
                            lms.nodes          0         20     2.0
      kB          0.401s<br>
            lms.numberplanassignments          0          3     0.0
      kB          0.297s<br>
                           lms.passwd          0         
      0                     0.331s<br>
                         lms.payments          0         
      0                     0.364s<br>
             lms.promotionassignments          0         
      0                     0.362s<br>
                 lms.promotionschemas          0         
      0                     0.420s<br>
                          lms.records          0         
      0                     0.462s<br>
                    lms.rtattachments          0         
      0                     0.440s<br>
                  lms.rtcategoryusers          0         
      0                     0.480s<br>
                lms.rtqueuecategories          0         
      0                     0.504s<br>
                         lms.rtrights          0         15     0.2
      kB          0.532s<br>
                  lms.rttemplatetypes          0         
      0                     0.532s<br>
                 lms.rtticketlastview          0      15301   260.4
      kB          1.042s<br>
                         lms.sessions          0          1     0.6
      kB          0.013s<br>
                           lms.states          0          1     0.0
      kB          0.022s<br>
                     lms.supermasters          0         
      0                     0.044s<br>
                          lms.tariffs          0         40     6.1
      kB          0.068s<br>
                            lms.taxes          0          2     0.1
      kB          0.058s<br>
                         lms.tsigkeys          0         
      0                     0.116s<br>
      lms.twofactorauthtrusteddevices          0         
      0                     0.078s<br>
                     lms.up_customers          0        153     6.0
      kB          0.234s<br>
                  lms.up_info_changes          0         
      0                     0.156s<br>
            lms.up_rights_assignments          0         
      0                     0.171s<br>
                    lms.userdivisions          0         11     0.1
      kB          0.210s<br>
                            lms.users          0         11     4.0
      kB          0.267s<br>
                         lms.voip_cdr          0         
      0                     0.204s<br>
      lms.voip_group_rule_assignments          0         
      0                     0.207s<br>
          lms.voip_number_assignments          0         
      0                     0.259s<br>
                    lms.voip_prefixes          0         
      0                     0.278s<br>
                lms.voip_price_groups          0         
      0                     0.288s<br>
                 lms.voip_rule_groups          0         
      0                     0.317s<br>
                     lms.voip_tariffs          0         
      0                     0.332s<br>
      -------------------------------  ---------  ---------  --------- 
      --------------<br>
              COPY Threads Completion          0         
      4                    14.364s<br>
                       Create Indexes          0       
      437                    40.519s<br>
               Index Build Completion          0       
      437                     0.128s<br>
                      Reset Sequences          0       
      123                     0.191s<br>
                         Primary Keys          0       
      125                     0.070s<br>
                  Create Foreign Keys          0       
      248                     0.820s<br>
                      Create Triggers          0         
      0                     0.000s<br>
                     Install Comments          0         
      0                     0.000s<br>
      -------------------------------  ---------  ---------  --------- 
      --------------<br>
                    Total import time          ✓     232733    33.2
      MB         56.092s<br>
      root@lms:/etc/postgresql# <br>
    </p>
    <p>Niby wszystko ok ale przy próbie zalogowania się do bazy LMS
      przez GUI mam błędy:<br>
      <span class="lms-ui-alert">Wystąpiły błędy w obsłudze bazy danych!</span><br>
      <span class="bold">Zapytanie:</span> SELECT * FROM uiconfig WHERE
      disabled = 0<br>
      <span class="bold">Błąd:</span> BŁĄD: operator nie istnieje:
      boolean = integer
      LINE 1: SELECT * FROM uiconfig WHERE disabled = 0 ^
      HINT: No operator matches the given name and argument types. You
      might need to add explicit type casts.</p>
    <p>Źle to robiłem?<br>
      Jak to zrobić poprawnie?<br>
    </p>
  </body>
</html>