[lms] nowe wydania stabilne 1.11.23.14, 1.11.22.29