Re: [lms] lms-sendinvoices.php lms-payments.php zmiana nazwy załączonego pdf i sendinvoices mail_body może zawierać kody html ?