[lms] Fakturowanie na potrzeby obliczania przychodu z usług telekomunikacyjnych