lms

lms@lists.lms.org.pl

May 2019

  • 3 participants
  • 9 discussions
Re: [lms] Moduł odsetek do LMS
by Tomasz Chiliński 09 Feb '24

09 Feb '24
terminy płatności
by Sylwester Zdanowski 29 May '19

29 May '19

23 May '19
nowe wydania stabilne 1.11.23.21, 1.11.22.33
by Tomasz Chiliński 16 May '19

16 May '19
nowe, duże wydanie 24.0
by Tomasz Chiliński 16 May '19

16 May '19
format daty w pozycjach faktury
by Sylwester Zdanowski 09 May '19

09 May '19
Plugin Warehouse
by Rafał Pietraszewicz 08 May '19

08 May '19
nowe wydania stabilne 1.11.23.20, 1.11.22.32
by Tomasz Chiliński 07 May '19

07 May '19
korygowanie fv
by Sylwester Zdanowski 06 May '19

06 May '19