lms

lms@lists.lms.org.pl

July 2019

  • 5 participants
  • 11 discussions
Re: [lms] Moduł odsetek do LMS
by Tomasz Chiliński 09 Feb '24

09 Feb '24
nowe wydania stabilne 24.6, 1.11.23.25
by Tomasz Chiliński 31 Jul '19

31 Jul '19
id ostatnio dodanej operacji płatniczej
by Michał Kaciuba 29 Jul '19

29 Jul '19
sendinvoices - lokalny postfix
by Marcin Romanowski 25 Jul '19

25 Jul '19
nowe wydania stabilne 24.5, 1.11.23.24
by Tomasz Chiliński 24 Jul '19

24 Jul '19
[OT] Napiwki w postaci tokenów BAT dla LMS
by Łukasz Kopiszka 19 Jul '19

19 Jul '19
daemon - cutoff
by Marcin Romanowski 17 Jul '19

17 Jul '19
git - phpmailer not found
by Marcin Romanowski 12 Jul '19

12 Jul '19
nowe wydanie stabilne 24.4
by Tomasz Chiliński 10 Jul '19

10 Jul '19
Terminarz - podwójne wpisy
by Marcin Romanowski 09 Jul '19

09 Jul '19